Starosti s Hrabovskými listy

Starosti s Hrabovskými listy

Dnes bych se rád ve svém povídání zastavil u našeho obecního zpravodaje – u Hrabovských listů. Mám k tomuto zpravodaji zvláštní vztah. Po dobu tří let jsem se aktivně podílel na jejich vzniku. Jako editor, grafik, sazeč a jen bůh ví jakou činnost jsem tehdy ještě vykonával. Pracoval jsem v tandemu s šéfredaktorem Petrem Žižkou a oba jsme se snažili dělat zpravodaj jak jen to nejlépe šlo. Zpravodaj pod Petrem Žižkou nasadil vysokou laťku a držel ji po celou dobu, než v důsledku planých slibů minulého vedení a vlivem dalších shod a souher okolností, jsme vydali v roce 2019 poslední číslo. Petra řadím, částečně i vlivem této naší společné anabáze, mezi své nejbližší přátele. Vzpomínám si, kolik času a úsilí tvorba tohoto periodika zabírala, přestože jsme jej připravovali jako dvouměsíčník.

Následně tehdejší vedení vyhlásilo výběrové řízení na nového šéfredaktora, přičemž mě osobně jako uchazeče předem deklasovali podmínkami ve výběrovém řízení stanovenými tak, abych se přihlásit nemohl. Vítěz výběrového řízení se však ani po půl roce kýžené funkce neujal a tak tehdejší rada sáhla, již bez výběrového řízení, po další osobě. Volba padla na Ing. Jana Dvořáka. Nevadilo, že neměl pro tuto činnost žádné tvůrčí předpoklady. S o to větším sebevědomím začal vydávat zpravodaj s měsíční periodicitou. Na vzhledu se tato změna příliš negativně neprojevila, jelikož o tu se nově začali starat profesinálové z tiskárny, kde se Hrabovské listy tiskly. Co nejvíce utrpělo, byla obsahová stránka. Jak samotný text, kdy jsem začal předkládané vnímat spíše jako „Deníček autisty“, než zajímavé informace o dění u nás, tak po stránce obrazové. Zde, jak jsem pochopil, vlivem nízké sociální inteligence nového šéfredaktora, se rozkmotřil se skvělými fotografy manželi Hromádkovými a byl odkázaný především na své autorské fotografie nízké úrovně technické i umělecké.

V únoru 2023 se rada městského obvodu s tehdejším šéfredaktorem sešla a přednesla mu výtky, jaké požaduje změny a zlepšení. Šéfredaktor toto přislíbil a navíc přislíbil, že vydá jedno číslo zpravodaje bez nároku na odměnu. Následující číslo šlo však stále zatuchlými předvyšlapanými cestičkami šedi, bez náznaku tvůrčí činnosti. Ukončili jsme tedy s šéfredaktorem spolupráci a zvažovali jak dále. Podařilo se nám přesvědčit paní Karlu Slívovou (shoda příjmení je opravdu jen náhodná, nejedná se o mou příbuznou), zda po přechodnou dobu nepřevezme na svá bedra šéfredaktorskou kárku, než nalezneme šéfredaktora nového. Paní Slívová se na krátkou dobu pro zástup uvolila. Kvalita a atraktivita obsahu zpravodaje šla strmě nahoru. Rozhovory přestaly svou koncepcí připomínat školní časopis prvního stupně základní školy a já se po dlouhé době začal těšit na každé nové vydání. Nová šéfredaktorka vdechla do stránek zpravodaje onen příslovečný nový život. Proto bylo pro radní nasnadě přesvědčit dočasnou šéfredaktorku, aby si svou dočasnost rozmyslela a zkusila se na tuto pozici dívat jako na trvalou. Po delším přesvědčování se toto podařilo a musím říct – naštěstí.

Jediný, kdo se s tím nikdy nesmířil, byl bývalý šéfredaktor Dvořák. To, že existují schopnější lidé než on, bere jako útok na svou osobu a novou šéfredaktorku si přidal na přeplněný oltářík lidí, které musí nenávidět. Po každém čísle vydává dlouhý eleborát, proč je to či ono číslo žurnalistický odpad a délka výtek pomalu překonává délku textů samotného zpravodaje. Hlavní cíl je jediný, znechutit současnou šéfredaktorku tak, aby přestala svou činnost vykonávat. Snad s nadějí, že až znechutí všechny, tak obec po něm sáhne a usadí ho opět do žurnalistického sedla. Dostatečně však demonstroval svou neschopnost a dodnes se s naším městským obvodem soudí za zaplacení práce, kterou přislíbil dělat zdarma a navíc ji nikdy svému zaměstnavateli nedodal. Takže jeho naděje jsou liché.

Není snadné sám vydávat časopis s měsíční periodicitou a nemít k sobě redakci, na kterou se lze spolehnout. Když jsem si přečetl další dávku výtek a pohrdavých poznámek z Dvořákovic pera, napadla mě jedna myšlenka. V bibli se píše o tom, že kamenem může hodit ten, jenž je bez viny. Vzal jsem tedy náhodné číslo vydávané pod taktovkou šéfredaktora Dvořáka, s očekáváním, že pokud háže jeden kámen za druhým, bude jeho dílko cizelovaným gramatickým skvostem, vhodným na piedestal žurnalistiky. Požádal jsem tedy o posouzení jeho díla stejnou optikou a nestačil se divit. Přišel mi eleborát hodně podobný tomu, co plodí Jan Dvořák. Je na stole otázka, pokud tak dobře ví, co je dobře a jak to má být, proč se tím tehdy neřídil.

Doufám, že se aktuální šéfredaktorka nenechá znechutit a ještě dlouho se budeme moci radovat z jí tvořeného zpravodaje. Za odvedenou práci ji děkuji a konstatuji, že její práce dělá náš městský obvod lepším a zářivějším a budu rád, že právě její články budou ty, které si budou naši prapravnuci za sto let číst a dělat si obrázek o dnešní době právě z nich.

A na důkaz, že jsem si analýzu zpravodaje pod vedením Jana Dvořáka nevymyslel, přikládám ji níže. Nabízí se samozřejmě otázka, proč takto nenecháme zhodnotit každé číslo před tím, než se vydá. Ale toto bohužel nelze z časových a finančních důvodů.

„Vydařené“ Hrabovské listy pana Dvořáka – listopad 2022

TITULNÍ STRANA

 • Hrabovský kostelík je krásný, ale třeba fotka z nějaké akce by byla asi originálnější a navnadila by čtenáře na obsah čísla.
 • Další tři fotky na titulní straně – strašně malé, zastupitelům jdou vidět jen záda; fotka z kroniky pozbývá smyslu, text na ní není možné přečíst.
 • Správně je Zpravodaj městského obvodu Hrabová.

 STRANA 2

ÚVODNÍK

 • Vážení čtenáři, toto číslo vznikalo v době, kdy jsme již všichni věděli, co znamenají pro hrabovskou radnici výsledky komunálních voleb, ale ještě neproběhlo ustavující zastupitelstvo a tudíž ze zákona fungovala dosavadní rada. → chybí čárka před a tudíž, poměr důsledkový
 • Ustavující zastupitelstvo bylo těsně před uzávěrkou a proto podrobnější informace o záměrech nového vedení najdete až v příštím čísle. → další souvětí a opět chyba v interpunkci, poměr důsledkový
 • Informujeme také ještě o zářijovém zájezdu pro seniory. v listopadu informovat o zářijové akci?
 • Představením Mateřského centra Smíšek pokračujeme v představování spolků, pobírajících na svůj provoz dotaci městského obvodu. → bez čárky, dvě stejná slova za sebou, to nezní dobře
 • Nechť Vám Hrabovské listy… → velké v se ve tvarech zájmena vy uvádí jen v korespondenci

ZASTUPITELSTVO

 • …dalšími členy byli zvoleni Radka Šupčíková, Ing. Lenka Śmigová (za Sdružení nezávislých kandidátů Hrabované), Šárka Kořínková a Ing. Věra Chlupatá (Křesťanskodemokratická unie-Československá strana lidová). → jedná se jen o ženy, tudíž je nutné psát v koncovkách přísudku ypsilon (byly zvoleny, ve hře je i členkami byly zvoleny); asi by bylo postačující vypsat strany zkráceně – Hrabované, KDU-ČSL apod.
 • Text: Jan Socha, Foto → po čárce se nepíše velké písmeno, objevuje se v celém zpravodaji

JEDNÁNÍ RADY

 • Vzata na vědomí Výroční zpráva Základní školy Ostrava – Hrabová → má být psáno se spojovníkem, nikoliv s pomlčkou, objevuje se v celém zpravodaji

 STRANA 3

ANKETA

 • Vše lidé, kteří již mnohokráte prokázali a stále prokazují, že to s prací ve prospěch Hrabové a jejich občanů myslí vážně, a nejen to, tuto práci vykonávají obvykle nezištně. úvod souvětí je poněkud nesrozumitelný
 • …které naší společnou obec trápí. → krátké i ve slově naši
 • máme 10 základních cílů jednoduché číslovky se v novinách vypisují
 • námi ušetřených 30 miliónů nebude stačit jednoduché číslovky se vypisují
 • počtu zastupitelů 6 ku 9 to → jednoduché číslovky se vypisují

 STRANA 4

ŠKOLSKÁ RADA

 • Představujeme Školskou radu Základní školy Ostrava – Hrabová spojovník
 • v textu se uvádí jak označení Školská rada, tak školská rada – pravopis nutno sjednotit

OMIKRON

 • Zdravotní stav se náhle začíná měnit k horšímu; ► Intenzivní → po středníku určitě malé písmeno, objevuje se v celém článku
 • seniory nad 60 let → jednoduché číslovky se vypisují
 • Nevím, jestli by nebylo dobré termíny vysvětlit, laik asi nerozumí pojmům jako parestesie, virové pneumonie, tím pádem je takovýto text, který je zatížený mnoha nesrozumitelnými slovy, pro čtenáře obecního zpravodaje neatraktivní
 • Moderna a Pfizer připravili dvousložkové vakcíny, obsahující→ hned dvě pravopisné chyby, první v koncovce přísudku je správně ypsilon (učivo ZŠ), v druhém případě není důvod psát čárku, nejde o větu
 • poliklinice v Ostravě – Hrabůvce → nutno psát se spojovníkem, nikoliv pomlčkou; jestliže se jedná o konkrétní zdravotnické středisko, jde o oficiální název, a proto je nutné uvést na začátku slova velké písmeno (viz bod 7 – https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=188#nadpis21)

STRANA 6

KRONIKA

 • sportovní areál, novou hasičárnu nespisovný výraz
 • zásluhou kulturní komise → jinde se objevuje s velkým k, nutno sjednotit
 • Všechny zásadní události musí být na základě platné legislativy v zaznamenány chronologicky tady se nám vloudila předložka navíc, věta s ní nedává smysl

 STRANA 8

DIVADLO

 • Zbytečně mnoho fotek malého formátu, lepší by byly dvě pořádné
 • Obsahem článku je jen děj divadelní hry, který by si každý zájemce mohl dohledat sám, a v danou chvíli, kdy už představení proběhlo, je pro čtenáře absolutně nepodstatný; autor vůbec představení nezhodnotil, nepopsal atmosféru v sále, neuvedl, jak se hra líbila divákům apod.

ZÁJEZD

 • Přečerpávací vodní elektrárny… → nevidím důvod psát velké p

HALLOWEEN

 • Text a foto nahoře vlevo a dole uprostřed a vpravo: Jan Dvořák tak v tom aby se člověk vyznal
 • Opět příliš malých fotek, sotva rozpoznatelných
 • Autor vypisuje jednotlivé soutěže, které děti absolvovaly, místo toho, aby se snažil čtenáři přiblížit atmosféru celé akce

 STRANA 10

KALÉŠEK

 • …a že ji nedělá problém žádná cyklistická disciplína. → jí
 • V kategorii „Vysoká kola-muži“ se naši členové klubu umístili na druhém místě Tonda a na třetím Dušan. → chybně utvořená věta, nesrozumitelné; chybně uvedeny uvozovky

SMÍŠEK

 • Mezi naší hlavní činnostnaši
 • Jedná se převážně o budoucí paní učitelky mateřských školek. škol

STRANA 11

CTP

 • Firma aktuálně vlastní, pronajímá a spravuje téměř 10 milionů m2 protor především v tzv. CTParcích v Česku… → jednoduché číslovky se vypisují, objevuje se v celém textu; protor? asi překlep
 • průmyslové parky v Ostravě – Porubě → spojovník, objevuje se i dále v textu
 • nerozepsané zkratky – CTP, ITT, LED, CTS

SDÍLENÁ KOLA

 • …Třetím nejvyužívanějším je stanoviště v severní části Průmyslové zóny Hrabová loni s 875 výpůjčkami (letos zatím 497), následované stojanem u kostelíku loni s 844 výpůjčkami (ale s 996 vráceními) a letos s 510 vráceními, stanovištěm před tržnicí na Šídlovci s 779 výpůjčkami loni (ale 903 vráceními) a letos s 450 výpůjčkami, a stojanem u benzinky Shell na Frýdecké loni se 745 výpůjčkami (ale 882 vráceními) a letos zatím se 446 výpůjčkami. Další v pořadí je stanoviště na ulici Na Rovince u Makra loni se 641 výpůjčkami (letos zatím 428). Nejméně vytížené jsou stojany u rondelu Mostní (loni 417 výpůjček, letos zatím 229) … → článek je omezen na výčet výpůjček a vrácení sdílených kol, nepřehledné, zbytečné informace, ve kterých se každý čtenář musí po druhé větě ztratit

 STRANA 12

VOLEJBAL

 • Kryté prostory však TJ Sokol Hrabová získal až v roce 1960, poté co v rámci výstavby základní devítileté školy byly vybudovány dvě tělocvičny a došlo k uzavření smlouvy Sokola se školou, umožňující je využívat pro sokolskou činnost. dvě chyby v interpunkci – první čárka má být umístěna před slovem co, druhá čárka je nadbytečná
 • Článek je opět zatížen letopočty a je těžké se „prokousat“ na jeho konec, jelikož mu to ubírá na čtivosti
 • Fotografie je určitě vzácná, ale tak rozmazaná, že na ní nejde nic vidět.
 • Chybí vysvětlit zkratu TJ
 • Jaroslav Sobek:“70 let TJ Sokol Hrabová“) čeština uznává uvozovky dole a uvozovky nahoře

STRANA 13

CIHELNA

 • vážily pouze cca 3 kg – jednoduché číslovky se vypisují
 • vznikalo velké množství vodní páry, prosycené zdraví škodlivým oxidem siřičitým → není důvod psát čárku
 1. LISTOPAD
 • zemích „socialistických → chybný zápis uvozovek, objevuje se v celém článku
 • Podstatnou byla také touha po svobodě, bez nutnosti podřizovat veškeré dění → bez čárky

INFORMACE PRO OBČANY

 • kulturního domu Ostrava – Hrabová → spojovník
 • proč se text nachází v rubrice HISTORIE?

STRANA 14

ZAHRÁDKY

 • obvodu Ostrava – Zábřeh
 • nachází 13 menších či větších zahradních domků a 13 zahrad → jednoduché číslovky se vypisují; objevuje se i dále v celém článku

 STRANA 16

 • na poděkování za let manželství bez tečky za číslovkou
 • nevypsané zkratky – CD, ÚMO
 • kulturním domě Bažanova 4 → pokud je uvedena adresa, mělo by být velké K
 • akce Klubu seniorů – asi by stačilo vypsat, že akce probíhají celý měsíc v pondělí, čtvrtek a pátek, stejně tak tři fotky na straně 15 jsou jen zbytečným vyplněním místa, které šéfredaktor pravděpodobně neměl jak jinak zaplnit
Propagační předměty, ano či ne?

Propagační předměty, ano či ne?

Opozice a jeden místní glosátor se pozastavují nad tím, že se rada rozhodla pořídit propagační předměty. Opozice řeší celkovou cenu, která byla cca 240 000 Kč, glosátor přichází s radikálnějším názorem, že propagační předměty zapotřebí vůbec nejsou. Pokusím se vysvětlit obojí. V loňském roce proběhla akce „Léto na kole“, kde všechny zúčastněné městské obvody a obce dávaly, pro účastníky akce, ceny do tomboly. Spíše než hodnotné byly upomínkové. Pět pořadatelských obcí (Ostrava-Jih, Stará a Nová Bělá, Paskov a Krmelín) dalo tašky s upomínkovými a propagačními předměty s logy a motivy svých domovských obcí.

Jediná Hrabová toto neměla, takže jsem, jako starosta Hrabové, sáhl do své peněženky a odměny koupil. Vše, od věnců, květin, svíček nebo mnou používaným notebookem, telefonu, benzínem na služební pojížďky a případné parkovné platím ze svého domácího rozpočtu. Vím, že to není běžné, ale mám to tak vnitřně nastavené. Za celý rok a půl jsem si nic nenechal proplatit a přijde mi to normální. A takto to mají i ostatní radní, chtějí Hrabové přinášet, ne si odnášet a berou to jako samozřejmou věc.

Když jdeme na jiný obvod či obec, dostaneme často na památku knihu věnovanou místu které jsme navštívili, různé upomínkové předměty s logem nebo motivem navštíveného místa. Toto Hrabová udělat nemohla. V minulosti byly snahy nějaké předměty pořídit, ale sáhlo se po těch nejlevnějších variantách a i proto mám v starostenské skříni krabičku propisek, které napíší asi pouze půl metru textu, pokud se tedy při psaní nerozpadnou na několik dílů. Rozhodli jsme se tedy propagační předměty pořídit. Základní podmínkou bylo, aby se jednalo o předměty, které obdarovaný užije a bude je užívat rád, na dalším místě byl soulad kvality s cenou. Cena se odvíjí od objednaného množství, proto možná působí celková částka na první pohled vysoká, ale celkově přišly objednané věci mnohem výhodněji. Celá zakázka byla pečlivě soutěžena a firma Gromnica, která výběrové řízení vyhrála, plně splnila naše představy, A nejedná se o věci pro jeden rok, ale často je to zásoba na mnoho let. Je nám vyčítáno, že bezuzdně utrácíme a jako příklad dávány právě tyto upomínkové a propagační předměty.  Což není až tak pravda, my do rozpočtu peníze oproti minulým vedením radnice hlavně přinášíme.

Prostým uložením volných prostředků na termínované vklady, než je rozumně investujeme, jsme v loňském roce přinesli do rozpočtu více než 1,3 miliónů korun. Před naším nástupem na radnici v roce 2022 kdy inflace za předchozí rok narostla o 15% na neuvěřitelných 18% v době našeho nástupu, nechalo předchozí vedení peníze na neúročených účtech plně znehodnocovat inflací. Pro porovnání aktuálně se inflace pohybuje pod 7% a úročeno máme stále až 5,5%. A to musím zdůraznit i úspory při veřejných zakázkách, kdy při rekonstrukci družiny minulé vedení počítalo s investicí 16 miliónů korun,a my jsme toto vysoutěžili a zhotovujeme za přibližně polovinu. Doba, kdy bylo v Hrabové pravidlem soutěžit vysoce nad projektové ceny, a to s účastí minima firem, je dávno pryč. Běžně je bráno jako transparentní řízení s účastí 6 firem, nám se nyní účastní nabídkami násobky tohoto počtu. Takže jen za získané úroky jsme mohli koupit nový komunální traktor, který je v současné zimní sezóně hlavním dříčem. Mnozí jste toho modrého pracanta mohli vidět i u Vás.

A proč jsou propagační předměty vlastně zapotřebí? Tyto předměty posilují pocit společenství a hrdosti mezi obyvateli. Lidé rádi používají předměty se znakem své domovské obce a dávají na odiv svou příslušnost. Zvyšuje se rozpoznatelnost a identita. A kupříkladu knihy jsou užitečnými zdroji informací. Kdyby propagační předměty neměly svůj smysl, nepoužívala by je drtivá většina obcí a v komerčním sektoru téměř všechny úspěšné firmy. A většina těchto předmětů – deštníků, hrníčků, kvalitních propisek, stuh na klíče, placatek a dalších zajímavých předmětů s motivy obce skončí právě u Vás, našich občanů. I děti z naší mateřské školy, které přišly na úřad zazpívat na počátku roku koledy, si od nás jako odměnu odnášely obecní pastelky a fixy. Dalo by se říci propagační předměty i zde hrdě reprezentují naši obec Hrabovou a u malých dětí takto nenásilně budují vztah sounáležitosti k jejich domovské obci.

Starosti s daní z nemovitostí

Starosti s daní z nemovitostí

Původně jsem se chtěl věnovat jinému tématu a místního hejtra již ignorovat. Rozhodl se však aktuálně mlžit k tématu, kterému jsem se věnoval v prosincovém „Slově starosty“ v Hrabovských listech. Lačně se vrhnul na téma daně z nemovitostí a svébytnosti Hrabové, se svou obvyklou dávkou demagogie, lží a neznalosti. Proto se dnes pokusím vysvětlit, co jsem ve svém „slově“ chtěl říct. Takže dnešní téma bude o penězích, historii a také svébytnosti. Bude to sice trochu nezáživné, protože v hlavní roli budou paragrafy a čísla, ale bez nich to bohužel moc nepůjde.

Příjemcem daně z nemovitostí určuje zákon 243/2000 Sb. „Zákon o rozpočtovém určení daní“, kde se v § 4 tohoto zákona, hned v první bodě píše „výnos daně z nemovitých věcí; příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází“. Je to na prvním místě a tedy bráno jako nejdůležitější příjem. Když se ptáme po smyslu této daně, tak jejím hlavním smyslem je zajistit služby a správu nemovitostem, které tuto daň platí. Kupříkladu v našem městském obvodě máme nejvyšší příjem z této daně z průmyslové zóny. Třikrát týdně tam bezplatně vyvážíme odpadkové koše, zajišťujeme zimní údržbu kilometrů chodníků, sekání trávy a je na nás také sanovat dopady nadměrné dopravy na naše občany. O zátěži zápachem a prachem ani nemluvě. Až do roku 2024 Statut města toto pravidlo desítky let respektoval a uváděl ve svém článku 10 „Rozpočet a finanční hospodaření“, bodě 19. „Příjmy městského obvodu“, písmenu h), že příjmem je „výnos daně z nemovitostí nacházejících se na území městského obvodu“. Nyní bez toho, aniž by o tom předem obvody magistrát informoval, natož žádal jejich stanovisko, o souhlasu ani nemluvě, změnil magistrát znění příslušné pasáže na komplikované „podíl na výnosu daně z nemovitých věcí nacházejících se na území města, přičemž tento celkový výnos bude mezi jednotlivé městské obvody rozdělen tak, že každý městský obvod obdrží 50 % výnosu daně z nemovitých věcí na svém území a součet celkového zbývajícího výnosu daně se pak mezi jednotlivé městské obvody přerozdělí dle kritérií uvedených v čl. 10 odst. 29 písm. b) statutu“. Což zjednodušeně znamená, že dostaneme pouze polovinu daně z nemovitostí a zbytek se přerozdělí mezi obvody dle pravidel jednoznačně zvýhodňující velké obvody typu Jih nebo Poruba.

V číslech to znamená, že místo předpokládaného výnosu daně z nemovitosti v Hrabové 28 130 167 Kč obdržíme pouze 19  870 595 Kč. Což znamená o 8 259 572 Kč méně. A kupříkladu Jih místo předpokladu 56 463 869 Kč obdrží 100 347 658 Kč. Tedy o 43 883 789 Kč více. Jediným kladem zůstává, že město si z částek daní z nemovitostí neponechává nic a vše přerozděluje mezi obvody. Zajímavá je i změna rétoriky města, co se týče městských obvodů. Když se jednalo o pozemcích, byl uváděn název městského obvodu a případně katastrální území. Již v prvních letošních materiálech k jednání rady se uvádí „obec Ostrava“ a katastrální území. Na konci tohoto článku přikládám tabulku výnosů z daně z nemovitostí v podobě obrázku prokliknutelného na pdf soubor..

A zde se obloukem dostáváme k svébytnosti. Na město Ostrava se dalo nahlížet jako na svazek městských obvodů, hospodařící a jednající v zájmu všech. Statut města byl taková ústava, neměnný právní rámec. Toto se nyní mění a město se pomalu stává hegemonem pod vládou pár velkých obvodů, které považují malé obvody za svá léna pro zvýšení svých příjmů. S tím souvisí to, že se nikdo na názory obvodů neptal, neprobíral to s nimi a já se o připravované změně dozvěděl až při studiu materiálu na jednání rady města, kde jsem obratem reagoval dopisem, bohužel bezvýsledně. Nesouhlasné stanovisko jsem vyslovil i na posledním loňském jednání Sboru starostů, ale bohužel také bez jakéhokoliv dopadu, protože bez předchozího seznámení nebyli ostatní starostové pravděpodobně schopni okamžitě pochopit dosah těchto změn.

Omlouvám se za dnešní delší a asi i nezáživný článek, ale věřím, že těm, kteří se o danou problematiku zajímají, bude přínosný. Pro občany se změní zejména to, že se jim zdvojnásobí výše daně z nemovitostí, ale pro Hrabovou se změní především to, že velká část takto vybraných peněz půjde jinam a pak to, že přišla o další kousek své svébytnosti.

Starosti s pomluvami

Starosti s pomluvami

Dnešní doba je zvláštní. Informace často přinášejí lidé, kteří jsou ve svém civilním životě neúspěšní, sebestřední a veškerý volný čas věnují tomu, že hledají za své neúspěchy viníky, místo toho, aby na sobě zapracovali. Na společenském životě v obci se moc nepodílí, akcí se neúčastní a pokud ano, tak ze zištných důvodů. To kupříkladu osadí před volbami se svými spolustraníky kruhový objezd květinami, což je chvályhodné. Avšak ve chvíli, kdy v těchto volbách neuspějí, tak tento květomil jde a veškeré květiny vytrhá, protože když lidé nechtějí jeho, nechtějí tudíž ani květiny, co vysadil. Logické myšlení má extrémně zkratkovité a neštítí se házet špínou a pomluvami. Neuvědomuje si, že očerňováním ostatních ze sebe lepšího člověka neudělá. Lidi, kteří ho znají, si o něm a jeho pomluvách myslí své, ale lidé na sociálních sítích, kteří obvykle neví o koho jde, mohou jemu zprostředkovaným informacím i uvěřit. Jeho hlavním cílem je prostřednictvím pomluv znechutit ostatním práci natolik, že ji nebudou dělat s radostí a tajně snad i doufá, že s ní skončí. Vyprávět by mohla šéfredaktorka Hrabovských listů. Po každém zveřejněném čísle tento jazykovědec vydá rádoby zevrubnou analýzu, kde kromě svérázného výkladu gramatiky a stylistiky, plete příslovečné páté přes deváté, aniž by si své výkřiky opovržení snažil jakkoliv ověřit. Kupříkladu mi vytknul, že „Od starosty jsme se dozvěděli nový pojem „komunální traktor““, aniž by věnoval pár vteřin ověření, zda tato kategorie náhodou neexistuje. Chápu, že v době, kdy studoval vysokou školu dopravní, kategorie traktorů přecházela plynule v tanky, ale dnes je traktorový svět mnohem více rozmanitější. Používat vlastní nevědomost jako zbraň proti někomu jinému je ostatně jedna z necností tohoto dopravního inženýra. V jeho výtce mě zaujaly i typograficky nesprávné uvozovky kolem „komunálního traktoru“, kde bych správné použití uvozovek u článku vytýkajícím správnost jiných textů, pokládal za samozřejmost.

Dlouhodobě vytýká místostarostovi, že ho udáním nechal vyhodit z práce. Což se aktuálně snaží dokázat jedinou větou vytrženou z kontextu, z dokumentu o němž ani neví z kterého je data, a ani co obsahuje kromě této jediné věty. Nepřekvapilo by mě, kdyby ani nevěděl, zda je jeho. Když jsem se kdysi dozvěděl, že tuto zákeřnost místostarostovi vytýká, hovořil jsem s výše postavenou kompetentní osobou jeho bývalého zaměstnavatele a ten mi sdělil, že se nejednalo o vyhození z práce, ale neprodloužení smlouvy na dobu určitou, a že příčinou byly chyby, kterých se při své práci dopouštěl. Nenapadá mě důvod, proč by tento zástupce bývalého zaměstnavatele měl lhát, na rozdíl od důvodů, proč by měl lhát ten, který má svou nenávist k místostarostovi od určité doby jako své životní poslání. Docela mě překvapuje, že nikoho nezajímá, co vlastně mělo být předmětem tohoto hypotetického udání. Vím, že by to mohlo jitřit fantazii. Jednalo se o pouhý dotaz, zda má zaměstnanec souhlas vykonávat práci šéfredaktora pro náš úřad, jelikož se předpokládalo, že dle zákona je tento souhlas na jeho pozici zapotřebí. Velmi reálně totiž hrozilo, že pokud by to jeho zaměstnavatel zjistil, musel by tento člověk pozici šéfredaktora u nás ze dne na den opustit. Což by zkomplikovalo závazky, které jsme měli zasmluvněné s tiskárnou. Zaměstnavatel odpověděl, že dle jeho mínění souhlas nepotřebuje, jelikož se jedná o publikační činnost. Tedy nic, co by zavdávalo sebemenší důvod k ukončení pracovního poměru. Podle mých informací se s tímto bývalým zaměstnavatelem soudí, ostatně soudí se i s naším úřadem. Soudy, trestní oznámení a následné stížnosti na postup policie v těchto trestních oznámeních patří k jeho oblíbeným kratochvílím.

V předčasném novoročním blahopřání, kde se spíše než věnování samotným přáním, jen věnuje opětovnému hodnocení, jaká je současné vedení radnice banda diletantů. Kdo čekal, že po tom bude mít chorá ztracená duše pisatele klid, velmi se mýlil, jelikož ihned v zápětí přišel příspěvek s dalším přetékajícím věrtelem špíny, kde hodnotí, jak špatně se o úřad staráme, jelikož v příštím roce přicházíme o SPOD a od 1.7.2024 pravděpodobně i o stavební úřad. Heroizuje minulá vedení úřadu za to, jak dokázala tyto odbory úřadu hájit proti všem. Úplně ignoruje to, že tyto změny nejsou z naší aktivity a nedalo se jim zabránit, jelikož i onen Statut města Ostravy svou změnou reaguje pouze na změny v zákoně č. 359/1999 sb., o sociálně-právní ochraně dětí a dále na novelu stavebního zákona 283/2021 Sb. Pokud bychom chtěli OSPOD zachovat, museli bychom zvětšit počet příslušných úředníku na dvojnásobek a finančně by to nadměrně zatížilo náš rozpočet, nehledě na to, že je téměř nemožné sehnat na tato místa příslušně kvalifikované a odborně zdatné úředníky a využití SPOD u nás dlouhodobě klesá. Pěkně to v listopadovém čísle Hrabovských listů popsala a zdůvodnila vedoucí tohoto našeho odboru, která také uvedla, že naopak rozšiřujeme počet míst pro úředníky pro obecnou sociální práci, kde dochází k nárustu činností. Viditelně tomuto člověku při hledání všech domnělých gramatických přešlapů uchází obsah zkoumaných článků a širší souvislosti.

Při čtení výplodů tohoto Don Quijota se nabízí otázka, když lže a mlží v tolika věcech, dá se mu vůbec v něčem věřit? Na jednání zastupitelstev nechodí, takže se nikdy přímo nezeptá na věci, které tak vyčítá a jen zbaběle z úkrytu kydá špínu na hlavy mnoha, kteří si to v žádném případě nezaslouží.

Takže dnes jsem probral jednu opravdu nepříjemnou starostovskou starost a bohužel lze předpokládat, že už onen zmiňovaný pisatel, z kategorie nazývané „hejtr“, již míchá další porcí špíny, aby ji mohl hodit s nadějí, že na někom alespoň trochu ulpí.

Veselé Vánoce všem

Veselé Vánoce všem

Přeji Veselé Vánoce všem. A aby to bylo přání tuplované, přikládám obrázkové přání celé Rady našeho městského obvodu.

A pokud jednotlivé radní doposud neznáte, popřípadě je podle obrázku nepoznáte. Přikládám i jejich obrázkový atlas.

Ing. Tomáš Gajec – na starosti má stavebnictví a veřejné zakázky

Ing. Květoslava Hrabovská – místostarostka, na starosti má ekonomiku, finance, investice a bytovou problematiku

Ing. Radomír Orkáč – místostarosta, na starosti má dopravu, digitalizaci úřadu, IT, sport, školství a informace

Věra Kročková – na starosti má zeleň, kulturu a občanské záležitosti