Starosti s daní z nemovitostí

autor: | 8. 1. 2024 | lži Jana Dvořáka

Původně jsem se chtěl věnovat jinému tématu a místního hejtra již ignorovat. Rozhodl se však aktuálně mlžit k tématu, kterému jsem se věnoval v prosincovém „Slově starosty“ v Hrabovských listech. Lačně se vrhnul na téma daně z nemovitostí a svébytnosti Hrabové, se svou obvyklou dávkou demagogie, lží a neznalosti. Proto se dnes pokusím vysvětlit, co jsem ve svém „slově“ chtěl říct. Takže dnešní téma bude o penězích, historii a také svébytnosti. Bude to sice trochu nezáživné, protože v hlavní roli budou paragrafy a čísla, ale bez nich to bohužel moc nepůjde.

Příjemcem daně z nemovitostí určuje zákon 243/2000 Sb. „Zákon o rozpočtovém určení daní“, kde se v § 4 tohoto zákona, hned v první bodě píše „výnos daně z nemovitých věcí; příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází“. Je to na prvním místě a tedy bráno jako nejdůležitější příjem. Když se ptáme po smyslu této daně, tak jejím hlavním smyslem je zajistit služby a správu nemovitostem, které tuto daň platí. Kupříkladu v našem městském obvodě máme nejvyšší příjem z této daně z průmyslové zóny. Třikrát týdně tam bezplatně vyvážíme odpadkové koše, zajišťujeme zimní údržbu kilometrů chodníků, sekání trávy a je na nás také sanovat dopady nadměrné dopravy na naše občany. O zátěži zápachem a prachem ani nemluvě. Až do roku 2024 Statut města toto pravidlo desítky let respektoval a uváděl ve svém článku 10 „Rozpočet a finanční hospodaření“, bodě 19. „Příjmy městského obvodu“, písmenu h), že příjmem je „výnos daně z nemovitostí nacházejících se na území městského obvodu“. Nyní bez toho, aniž by o tom předem obvody magistrát informoval, natož žádal jejich stanovisko, o souhlasu ani nemluvě, změnil magistrát znění příslušné pasáže na komplikované „podíl na výnosu daně z nemovitých věcí nacházejících se na území města, přičemž tento celkový výnos bude mezi jednotlivé městské obvody rozdělen tak, že každý městský obvod obdrží 50 % výnosu daně z nemovitých věcí na svém území a součet celkového zbývajícího výnosu daně se pak mezi jednotlivé městské obvody přerozdělí dle kritérií uvedených v čl. 10 odst. 29 písm. b) statutu“. Což zjednodušeně znamená, že dostaneme pouze polovinu daně z nemovitostí a zbytek se přerozdělí mezi obvody dle pravidel jednoznačně zvýhodňující velké obvody typu Jih nebo Poruba.

V číslech to znamená, že místo předpokládaného výnosu daně z nemovitosti v Hrabové 28 130 167 Kč obdržíme pouze 19  870 595 Kč. Což znamená o 8 259 572 Kč méně. A kupříkladu Jih místo předpokladu 56 463 869 Kč obdrží 100 347 658 Kč. Tedy o 43 883 789 Kč více. Jediným kladem zůstává, že město si z částek daní z nemovitostí neponechává nic a vše přerozděluje mezi obvody. Zajímavá je i změna rétoriky města, co se týče městských obvodů. Když se jednalo o pozemcích, byl uváděn název městského obvodu a případně katastrální území. Již v prvních letošních materiálech k jednání rady se uvádí „obec Ostrava“ a katastrální území. Na konci tohoto článku přikládám tabulku výnosů z daně z nemovitostí v podobě obrázku prokliknutelného na pdf soubor..

A zde se obloukem dostáváme k svébytnosti. Na město Ostrava se dalo nahlížet jako na svazek městských obvodů, hospodařící a jednající v zájmu všech. Statut města byl taková ústava, neměnný právní rámec. Toto se nyní mění a město se pomalu stává hegemonem pod vládou pár velkých obvodů, které považují malé obvody za svá léna pro zvýšení svých příjmů. S tím souvisí to, že se nikdo na názory obvodů neptal, neprobíral to s nimi a já se o připravované změně dozvěděl až při studiu materiálu na jednání rady města, kde jsem obratem reagoval dopisem, bohužel bezvýsledně. Nesouhlasné stanovisko jsem vyslovil i na posledním loňském jednání Sboru starostů, ale bohužel také bez jakéhokoliv dopadu, protože bez předchozího seznámení nebyli ostatní starostové pravděpodobně schopni okamžitě pochopit dosah těchto změn.

Omlouvám se za dnešní delší a asi i nezáživný článek, ale věřím, že těm, kteří se o danou problematiku zajímají, bude přínosný. Pro občany se změní zejména to, že se jim zdvojnásobí výše daně z nemovitostí, ale pro Hrabovou se změní především to, že velká část takto vybraných peněz půjde jinam a pak to, že přišla o další kousek své svébytnosti.