Starosti s Hrabovskými listy

autor: | 12. 2. 2024 | Starostoviny

Dnes bych se rád ve svém povídání zastavil u našeho obecního zpravodaje – u Hrabovských listů. Mám k tomuto zpravodaji zvláštní vztah. Po dobu tří let jsem se aktivně podílel na jejich vzniku. Jako editor, grafik, sazeč a jen bůh ví jakou činnost jsem tehdy ještě vykonával. Pracoval jsem v tandemu s šéfredaktorem Petrem Žižkou a oba jsme se snažili dělat zpravodaj jak jen to nejlépe šlo. Zpravodaj pod Petrem Žižkou nasadil vysokou laťku a držel ji po celou dobu, než v důsledku planých slibů minulého vedení a vlivem dalších shod a souher okolností, jsme vydali v roce 2019 poslední číslo. Petra řadím, částečně i vlivem této naší společné anabáze, mezi své nejbližší přátele. Vzpomínám si, kolik času a úsilí tvorba tohoto periodika zabírala, přestože jsme jej připravovali jako dvouměsíčník.

Následně tehdejší vedení vyhlásilo výběrové řízení na nového šéfredaktora, přičemž mě osobně jako uchazeče předem deklasovali podmínkami ve výběrovém řízení stanovenými tak, abych se přihlásit nemohl. Vítěz výběrového řízení se však ani po půl roce kýžené funkce neujal a tak tehdejší rada sáhla, již bez výběrového řízení, po další osobě. Volba padla na Ing. Jana Dvořáka. Nevadilo, že neměl pro tuto činnost žádné tvůrčí předpoklady. S o to větším sebevědomím začal vydávat zpravodaj s měsíční periodicitou. Na vzhledu se tato změna příliš negativně neprojevila, jelikož o tu se nově začali starat profesinálové z tiskárny, kde se Hrabovské listy tiskly. Co nejvíce utrpělo, byla obsahová stránka. Jak samotný text, kdy jsem začal předkládané vnímat spíše jako „Deníček autisty“, než zajímavé informace o dění u nás, tak po stránce obrazové. Zde, jak jsem pochopil, vlivem nízké sociální inteligence nového šéfredaktora, se rozkmotřil se skvělými fotografy manželi Hromádkovými a byl odkázaný především na své autorské fotografie nízké úrovně technické i umělecké.

V únoru 2023 se rada městského obvodu s tehdejším šéfredaktorem sešla a přednesla mu výtky, jaké požaduje změny a zlepšení. Šéfredaktor toto přislíbil a navíc přislíbil, že vydá jedno číslo zpravodaje bez nároku na odměnu. Následující číslo šlo však stále zatuchlými předvyšlapanými cestičkami šedi, bez náznaku tvůrčí činnosti. Ukončili jsme tedy s šéfredaktorem spolupráci a zvažovali jak dále. Podařilo se nám přesvědčit paní Karlu Slívovou (shoda příjmení je opravdu jen náhodná, nejedná se o mou příbuznou), zda po přechodnou dobu nepřevezme na svá bedra šéfredaktorskou kárku, než nalezneme šéfredaktora nového. Paní Slívová se na krátkou dobu pro zástup uvolila. Kvalita a atraktivita obsahu zpravodaje šla strmě nahoru. Rozhovory přestaly svou koncepcí připomínat školní časopis prvního stupně základní školy a já se po dlouhé době začal těšit na každé nové vydání. Nová šéfredaktorka vdechla do stránek zpravodaje onen příslovečný nový život. Proto bylo pro radní nasnadě přesvědčit dočasnou šéfredaktorku, aby si svou dočasnost rozmyslela a zkusila se na tuto pozici dívat jako na trvalou. Po delším přesvědčování se toto podařilo a musím říct – naštěstí.

Jediný, kdo se s tím nikdy nesmířil, byl bývalý šéfredaktor Dvořák. To, že existují schopnější lidé než on, bere jako útok na svou osobu a novou šéfredaktorku si přidal na přeplněný oltářík lidí, které musí nenávidět. Po každém čísle vydává dlouhý eleborát, proč je to či ono číslo žurnalistický odpad a délka výtek pomalu překonává délku textů samotného zpravodaje. Hlavní cíl je jediný, znechutit současnou šéfredaktorku tak, aby přestala svou činnost vykonávat. Snad s nadějí, že až znechutí všechny, tak obec po něm sáhne a usadí ho opět do žurnalistického sedla. Dostatečně však demonstroval svou neschopnost a dodnes se s naším městským obvodem soudí za zaplacení práce, kterou přislíbil dělat zdarma a navíc ji nikdy svému zaměstnavateli nedodal. Takže jeho naděje jsou liché.

Není snadné sám vydávat časopis s měsíční periodicitou a nemít k sobě redakci, na kterou se lze spolehnout. Když jsem si přečetl další dávku výtek a pohrdavých poznámek z Dvořákovic pera, napadla mě jedna myšlenka. V bibli se píše o tom, že kamenem může hodit ten, jenž je bez viny. Vzal jsem tedy náhodné číslo vydávané pod taktovkou šéfredaktora Dvořáka, s očekáváním, že pokud háže jeden kámen za druhým, bude jeho dílko cizelovaným gramatickým skvostem, vhodným na piedestal žurnalistiky. Požádal jsem tedy o posouzení jeho díla stejnou optikou a nestačil se divit. Přišel mi eleborát hodně podobný tomu, co plodí Jan Dvořák. Je na stole otázka, pokud tak dobře ví, co je dobře a jak to má být, proč se tím tehdy neřídil.

Doufám, že se aktuální šéfredaktorka nenechá znechutit a ještě dlouho se budeme moci radovat z jí tvořeného zpravodaje. Za odvedenou práci ji děkuji a konstatuji, že její práce dělá náš městský obvod lepším a zářivějším a budu rád, že právě její články budou ty, které si budou naši prapravnuci za sto let číst a dělat si obrázek o dnešní době právě z nich.

A na důkaz, že jsem si analýzu zpravodaje pod vedením Jana Dvořáka nevymyslel, přikládám ji níže. Nabízí se samozřejmě otázka, proč takto nenecháme zhodnotit každé číslo před tím, než se vydá. Ale toto bohužel nelze z časových a finančních důvodů.

„Vydařené“ Hrabovské listy pana Dvořáka – listopad 2022

TITULNÍ STRANA

 • Hrabovský kostelík je krásný, ale třeba fotka z nějaké akce by byla asi originálnější a navnadila by čtenáře na obsah čísla.
 • Další tři fotky na titulní straně – strašně malé, zastupitelům jdou vidět jen záda; fotka z kroniky pozbývá smyslu, text na ní není možné přečíst.
 • Správně je Zpravodaj městského obvodu Hrabová.

 STRANA 2

ÚVODNÍK

 • Vážení čtenáři, toto číslo vznikalo v době, kdy jsme již všichni věděli, co znamenají pro hrabovskou radnici výsledky komunálních voleb, ale ještě neproběhlo ustavující zastupitelstvo a tudíž ze zákona fungovala dosavadní rada. → chybí čárka před a tudíž, poměr důsledkový
 • Ustavující zastupitelstvo bylo těsně před uzávěrkou a proto podrobnější informace o záměrech nového vedení najdete až v příštím čísle. → další souvětí a opět chyba v interpunkci, poměr důsledkový
 • Informujeme také ještě o zářijovém zájezdu pro seniory. v listopadu informovat o zářijové akci?
 • Představením Mateřského centra Smíšek pokračujeme v představování spolků, pobírajících na svůj provoz dotaci městského obvodu. → bez čárky, dvě stejná slova za sebou, to nezní dobře
 • Nechť Vám Hrabovské listy… → velké v se ve tvarech zájmena vy uvádí jen v korespondenci

ZASTUPITELSTVO

 • …dalšími členy byli zvoleni Radka Šupčíková, Ing. Lenka Śmigová (za Sdružení nezávislých kandidátů Hrabované), Šárka Kořínková a Ing. Věra Chlupatá (Křesťanskodemokratická unie-Československá strana lidová). → jedná se jen o ženy, tudíž je nutné psát v koncovkách přísudku ypsilon (byly zvoleny, ve hře je i členkami byly zvoleny); asi by bylo postačující vypsat strany zkráceně – Hrabované, KDU-ČSL apod.
 • Text: Jan Socha, Foto → po čárce se nepíše velké písmeno, objevuje se v celém zpravodaji

JEDNÁNÍ RADY

 • Vzata na vědomí Výroční zpráva Základní školy Ostrava – Hrabová → má být psáno se spojovníkem, nikoliv s pomlčkou, objevuje se v celém zpravodaji

 STRANA 3

ANKETA

 • Vše lidé, kteří již mnohokráte prokázali a stále prokazují, že to s prací ve prospěch Hrabové a jejich občanů myslí vážně, a nejen to, tuto práci vykonávají obvykle nezištně. úvod souvětí je poněkud nesrozumitelný
 • …které naší společnou obec trápí. → krátké i ve slově naši
 • máme 10 základních cílů jednoduché číslovky se v novinách vypisují
 • námi ušetřených 30 miliónů nebude stačit jednoduché číslovky se vypisují
 • počtu zastupitelů 6 ku 9 to → jednoduché číslovky se vypisují

 STRANA 4

ŠKOLSKÁ RADA

 • Představujeme Školskou radu Základní školy Ostrava – Hrabová spojovník
 • v textu se uvádí jak označení Školská rada, tak školská rada – pravopis nutno sjednotit

OMIKRON

 • Zdravotní stav se náhle začíná měnit k horšímu; ► Intenzivní → po středníku určitě malé písmeno, objevuje se v celém článku
 • seniory nad 60 let → jednoduché číslovky se vypisují
 • Nevím, jestli by nebylo dobré termíny vysvětlit, laik asi nerozumí pojmům jako parestesie, virové pneumonie, tím pádem je takovýto text, který je zatížený mnoha nesrozumitelnými slovy, pro čtenáře obecního zpravodaje neatraktivní
 • Moderna a Pfizer připravili dvousložkové vakcíny, obsahující→ hned dvě pravopisné chyby, první v koncovce přísudku je správně ypsilon (učivo ZŠ), v druhém případě není důvod psát čárku, nejde o větu
 • poliklinice v Ostravě – Hrabůvce → nutno psát se spojovníkem, nikoliv pomlčkou; jestliže se jedná o konkrétní zdravotnické středisko, jde o oficiální název, a proto je nutné uvést na začátku slova velké písmeno (viz bod 7 – https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=188#nadpis21)

STRANA 6

KRONIKA

 • sportovní areál, novou hasičárnu nespisovný výraz
 • zásluhou kulturní komise → jinde se objevuje s velkým k, nutno sjednotit
 • Všechny zásadní události musí být na základě platné legislativy v zaznamenány chronologicky tady se nám vloudila předložka navíc, věta s ní nedává smysl

 STRANA 8

DIVADLO

 • Zbytečně mnoho fotek malého formátu, lepší by byly dvě pořádné
 • Obsahem článku je jen děj divadelní hry, který by si každý zájemce mohl dohledat sám, a v danou chvíli, kdy už představení proběhlo, je pro čtenáře absolutně nepodstatný; autor vůbec představení nezhodnotil, nepopsal atmosféru v sále, neuvedl, jak se hra líbila divákům apod.

ZÁJEZD

 • Přečerpávací vodní elektrárny… → nevidím důvod psát velké p

HALLOWEEN

 • Text a foto nahoře vlevo a dole uprostřed a vpravo: Jan Dvořák tak v tom aby se člověk vyznal
 • Opět příliš malých fotek, sotva rozpoznatelných
 • Autor vypisuje jednotlivé soutěže, které děti absolvovaly, místo toho, aby se snažil čtenáři přiblížit atmosféru celé akce

 STRANA 10

KALÉŠEK

 • …a že ji nedělá problém žádná cyklistická disciplína. → jí
 • V kategorii „Vysoká kola-muži“ se naši členové klubu umístili na druhém místě Tonda a na třetím Dušan. → chybně utvořená věta, nesrozumitelné; chybně uvedeny uvozovky

SMÍŠEK

 • Mezi naší hlavní činnostnaši
 • Jedná se převážně o budoucí paní učitelky mateřských školek. škol

STRANA 11

CTP

 • Firma aktuálně vlastní, pronajímá a spravuje téměř 10 milionů m2 protor především v tzv. CTParcích v Česku… → jednoduché číslovky se vypisují, objevuje se v celém textu; protor? asi překlep
 • průmyslové parky v Ostravě – Porubě → spojovník, objevuje se i dále v textu
 • nerozepsané zkratky – CTP, ITT, LED, CTS

SDÍLENÁ KOLA

 • …Třetím nejvyužívanějším je stanoviště v severní části Průmyslové zóny Hrabová loni s 875 výpůjčkami (letos zatím 497), následované stojanem u kostelíku loni s 844 výpůjčkami (ale s 996 vráceními) a letos s 510 vráceními, stanovištěm před tržnicí na Šídlovci s 779 výpůjčkami loni (ale 903 vráceními) a letos s 450 výpůjčkami, a stojanem u benzinky Shell na Frýdecké loni se 745 výpůjčkami (ale 882 vráceními) a letos zatím se 446 výpůjčkami. Další v pořadí je stanoviště na ulici Na Rovince u Makra loni se 641 výpůjčkami (letos zatím 428). Nejméně vytížené jsou stojany u rondelu Mostní (loni 417 výpůjček, letos zatím 229) … → článek je omezen na výčet výpůjček a vrácení sdílených kol, nepřehledné, zbytečné informace, ve kterých se každý čtenář musí po druhé větě ztratit

 STRANA 12

VOLEJBAL

 • Kryté prostory však TJ Sokol Hrabová získal až v roce 1960, poté co v rámci výstavby základní devítileté školy byly vybudovány dvě tělocvičny a došlo k uzavření smlouvy Sokola se školou, umožňující je využívat pro sokolskou činnost. dvě chyby v interpunkci – první čárka má být umístěna před slovem co, druhá čárka je nadbytečná
 • Článek je opět zatížen letopočty a je těžké se „prokousat“ na jeho konec, jelikož mu to ubírá na čtivosti
 • Fotografie je určitě vzácná, ale tak rozmazaná, že na ní nejde nic vidět.
 • Chybí vysvětlit zkratu TJ
 • Jaroslav Sobek:“70 let TJ Sokol Hrabová“) čeština uznává uvozovky dole a uvozovky nahoře

STRANA 13

CIHELNA

 • vážily pouze cca 3 kg – jednoduché číslovky se vypisují
 • vznikalo velké množství vodní páry, prosycené zdraví škodlivým oxidem siřičitým → není důvod psát čárku
 1. LISTOPAD
 • zemích „socialistických → chybný zápis uvozovek, objevuje se v celém článku
 • Podstatnou byla také touha po svobodě, bez nutnosti podřizovat veškeré dění → bez čárky

INFORMACE PRO OBČANY

 • kulturního domu Ostrava – Hrabová → spojovník
 • proč se text nachází v rubrice HISTORIE?

STRANA 14

ZAHRÁDKY

 • obvodu Ostrava – Zábřeh
 • nachází 13 menších či větších zahradních domků a 13 zahrad → jednoduché číslovky se vypisují; objevuje se i dále v celém článku

 STRANA 16

 • na poděkování za let manželství bez tečky za číslovkou
 • nevypsané zkratky – CD, ÚMO
 • kulturním domě Bažanova 4 → pokud je uvedena adresa, mělo by být velké K
 • akce Klubu seniorů – asi by stačilo vypsat, že akce probíhají celý měsíc v pondělí, čtvrtek a pátek, stejně tak tři fotky na straně 15 jsou jen zbytečným vyplněním místa, které šéfredaktor pravděpodobně neměl jak jinak zaplnit