Starosti s Hrabovskými listy

Starosti s Hrabovskými listy

Dnes bych se rád ve svém povídání zastavil u našeho obecního zpravodaje – u Hrabovských listů. Mám k tomuto zpravodaji zvláštní vztah. Po dobu tří let jsem se aktivně podílel na jejich vzniku. Jako editor, grafik, sazeč a jen bůh ví jakou činnost jsem tehdy ještě vykonával. Pracoval jsem v tandemu s šéfredaktorem Petrem Žižkou a oba jsme se snažili dělat zpravodaj jak jen to nejlépe šlo. Zpravodaj pod Petrem Žižkou nasadil vysokou laťku a držel ji po celou dobu, než v důsledku planých slibů minulého vedení a vlivem dalších shod a souher okolností, jsme vydali v roce 2019 poslední číslo. Petra řadím, částečně i vlivem této naší společné anabáze, mezi své nejbližší přátele. Vzpomínám si, kolik času a úsilí tvorba tohoto periodika zabírala, přestože jsme jej připravovali jako dvouměsíčník.

Následně tehdejší vedení vyhlásilo výběrové řízení na nového šéfredaktora, přičemž mě osobně jako uchazeče předem deklasovali podmínkami ve výběrovém řízení stanovenými tak, abych se přihlásit nemohl. Vítěz výběrového řízení se však ani po půl roce kýžené funkce neujal a tak tehdejší rada sáhla, již bez výběrového řízení, po další osobě. Volba padla na Ing. Jana Dvořáka. Nevadilo, že neměl pro tuto činnost žádné tvůrčí předpoklady. S o to větším sebevědomím začal vydávat zpravodaj s měsíční periodicitou. Na vzhledu se tato změna příliš negativně neprojevila, jelikož o tu se nově začali starat profesinálové z tiskárny, kde se Hrabovské listy tiskly. Co nejvíce utrpělo, byla obsahová stránka. Jak samotný text, kdy jsem začal předkládané vnímat spíše jako „Deníček autisty“, než zajímavé informace o dění u nás, tak po stránce obrazové. Zde, jak jsem pochopil, vlivem nízké sociální inteligence nového šéfredaktora, se rozkmotřil se skvělými fotografy manželi Hromádkovými a byl odkázaný především na své autorské fotografie nízké úrovně technické i umělecké.

V únoru 2023 se rada městského obvodu s tehdejším šéfredaktorem sešla a přednesla mu výtky, jaké požaduje změny a zlepšení. Šéfredaktor toto přislíbil a navíc přislíbil, že vydá jedno číslo zpravodaje bez nároku na odměnu. Následující číslo šlo však stále zatuchlými předvyšlapanými cestičkami šedi, bez náznaku tvůrčí činnosti. Ukončili jsme tedy s šéfredaktorem spolupráci a zvažovali jak dále. Podařilo se nám přesvědčit paní Karlu Slívovou (shoda příjmení je opravdu jen náhodná, nejedná se o mou příbuznou), zda po přechodnou dobu nepřevezme na svá bedra šéfredaktorskou kárku, než nalezneme šéfredaktora nového. Paní Slívová se na krátkou dobu pro zástup uvolila. Kvalita a atraktivita obsahu zpravodaje šla strmě nahoru. Rozhovory přestaly svou koncepcí připomínat školní časopis prvního stupně základní školy a já se po dlouhé době začal těšit na každé nové vydání. Nová šéfredaktorka vdechla do stránek zpravodaje onen příslovečný nový život. Proto bylo pro radní nasnadě přesvědčit dočasnou šéfredaktorku, aby si svou dočasnost rozmyslela a zkusila se na tuto pozici dívat jako na trvalou. Po delším přesvědčování se toto podařilo a musím říct – naštěstí.

Jediný, kdo se s tím nikdy nesmířil, byl bývalý šéfredaktor Dvořák. To, že existují schopnější lidé než on, bere jako útok na svou osobu a novou šéfredaktorku si přidal na přeplněný oltářík lidí, které musí nenávidět. Po každém čísle vydává dlouhý eleborát, proč je to či ono číslo žurnalistický odpad a délka výtek pomalu překonává délku textů samotného zpravodaje. Hlavní cíl je jediný, znechutit současnou šéfredaktorku tak, aby přestala svou činnost vykonávat. Snad s nadějí, že až znechutí všechny, tak obec po něm sáhne a usadí ho opět do žurnalistického sedla. Dostatečně však demonstroval svou neschopnost a dodnes se s naším městským obvodem soudí za zaplacení práce, kterou přislíbil dělat zdarma a navíc ji nikdy svému zaměstnavateli nedodal. Takže jeho naděje jsou liché.

Není snadné sám vydávat časopis s měsíční periodicitou a nemít k sobě redakci, na kterou se lze spolehnout. Když jsem si přečetl další dávku výtek a pohrdavých poznámek z Dvořákovic pera, napadla mě jedna myšlenka. V bibli se píše o tom, že kamenem může hodit ten, jenž je bez viny. Vzal jsem tedy náhodné číslo vydávané pod taktovkou šéfredaktora Dvořáka, s očekáváním, že pokud háže jeden kámen za druhým, bude jeho dílko cizelovaným gramatickým skvostem, vhodným na piedestal žurnalistiky. Požádal jsem tedy o posouzení jeho díla stejnou optikou a nestačil se divit. Přišel mi eleborát hodně podobný tomu, co plodí Jan Dvořák. Je na stole otázka, pokud tak dobře ví, co je dobře a jak to má být, proč se tím tehdy neřídil.

Doufám, že se aktuální šéfredaktorka nenechá znechutit a ještě dlouho se budeme moci radovat z jí tvořeného zpravodaje. Za odvedenou práci ji děkuji a konstatuji, že její práce dělá náš městský obvod lepším a zářivějším a budu rád, že právě její články budou ty, které si budou naši prapravnuci za sto let číst a dělat si obrázek o dnešní době právě z nich.

A na důkaz, že jsem si analýzu zpravodaje pod vedením Jana Dvořáka nevymyslel, přikládám ji níže. Nabízí se samozřejmě otázka, proč takto nenecháme zhodnotit každé číslo před tím, než se vydá. Ale toto bohužel nelze z časových a finančních důvodů.

„Vydařené“ Hrabovské listy pana Dvořáka – listopad 2022

TITULNÍ STRANA

 • Hrabovský kostelík je krásný, ale třeba fotka z nějaké akce by byla asi originálnější a navnadila by čtenáře na obsah čísla.
 • Další tři fotky na titulní straně – strašně malé, zastupitelům jdou vidět jen záda; fotka z kroniky pozbývá smyslu, text na ní není možné přečíst.
 • Správně je Zpravodaj městského obvodu Hrabová.

 STRANA 2

ÚVODNÍK

 • Vážení čtenáři, toto číslo vznikalo v době, kdy jsme již všichni věděli, co znamenají pro hrabovskou radnici výsledky komunálních voleb, ale ještě neproběhlo ustavující zastupitelstvo a tudíž ze zákona fungovala dosavadní rada. → chybí čárka před a tudíž, poměr důsledkový
 • Ustavující zastupitelstvo bylo těsně před uzávěrkou a proto podrobnější informace o záměrech nového vedení najdete až v příštím čísle. → další souvětí a opět chyba v interpunkci, poměr důsledkový
 • Informujeme také ještě o zářijovém zájezdu pro seniory. v listopadu informovat o zářijové akci?
 • Představením Mateřského centra Smíšek pokračujeme v představování spolků, pobírajících na svůj provoz dotaci městského obvodu. → bez čárky, dvě stejná slova za sebou, to nezní dobře
 • Nechť Vám Hrabovské listy… → velké v se ve tvarech zájmena vy uvádí jen v korespondenci

ZASTUPITELSTVO

 • …dalšími členy byli zvoleni Radka Šupčíková, Ing. Lenka Śmigová (za Sdružení nezávislých kandidátů Hrabované), Šárka Kořínková a Ing. Věra Chlupatá (Křesťanskodemokratická unie-Československá strana lidová). → jedná se jen o ženy, tudíž je nutné psát v koncovkách přísudku ypsilon (byly zvoleny, ve hře je i členkami byly zvoleny); asi by bylo postačující vypsat strany zkráceně – Hrabované, KDU-ČSL apod.
 • Text: Jan Socha, Foto → po čárce se nepíše velké písmeno, objevuje se v celém zpravodaji

JEDNÁNÍ RADY

 • Vzata na vědomí Výroční zpráva Základní školy Ostrava – Hrabová → má být psáno se spojovníkem, nikoliv s pomlčkou, objevuje se v celém zpravodaji

 STRANA 3

ANKETA

 • Vše lidé, kteří již mnohokráte prokázali a stále prokazují, že to s prací ve prospěch Hrabové a jejich občanů myslí vážně, a nejen to, tuto práci vykonávají obvykle nezištně. úvod souvětí je poněkud nesrozumitelný
 • …které naší společnou obec trápí. → krátké i ve slově naši
 • máme 10 základních cílů jednoduché číslovky se v novinách vypisují
 • námi ušetřených 30 miliónů nebude stačit jednoduché číslovky se vypisují
 • počtu zastupitelů 6 ku 9 to → jednoduché číslovky se vypisují

 STRANA 4

ŠKOLSKÁ RADA

 • Představujeme Školskou radu Základní školy Ostrava – Hrabová spojovník
 • v textu se uvádí jak označení Školská rada, tak školská rada – pravopis nutno sjednotit

OMIKRON

 • Zdravotní stav se náhle začíná měnit k horšímu; ► Intenzivní → po středníku určitě malé písmeno, objevuje se v celém článku
 • seniory nad 60 let → jednoduché číslovky se vypisují
 • Nevím, jestli by nebylo dobré termíny vysvětlit, laik asi nerozumí pojmům jako parestesie, virové pneumonie, tím pádem je takovýto text, který je zatížený mnoha nesrozumitelnými slovy, pro čtenáře obecního zpravodaje neatraktivní
 • Moderna a Pfizer připravili dvousložkové vakcíny, obsahující→ hned dvě pravopisné chyby, první v koncovce přísudku je správně ypsilon (učivo ZŠ), v druhém případě není důvod psát čárku, nejde o větu
 • poliklinice v Ostravě – Hrabůvce → nutno psát se spojovníkem, nikoliv pomlčkou; jestliže se jedná o konkrétní zdravotnické středisko, jde o oficiální název, a proto je nutné uvést na začátku slova velké písmeno (viz bod 7 – https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=188#nadpis21)

STRANA 6

KRONIKA

 • sportovní areál, novou hasičárnu nespisovný výraz
 • zásluhou kulturní komise → jinde se objevuje s velkým k, nutno sjednotit
 • Všechny zásadní události musí být na základě platné legislativy v zaznamenány chronologicky tady se nám vloudila předložka navíc, věta s ní nedává smysl

 STRANA 8

DIVADLO

 • Zbytečně mnoho fotek malého formátu, lepší by byly dvě pořádné
 • Obsahem článku je jen děj divadelní hry, který by si každý zájemce mohl dohledat sám, a v danou chvíli, kdy už představení proběhlo, je pro čtenáře absolutně nepodstatný; autor vůbec představení nezhodnotil, nepopsal atmosféru v sále, neuvedl, jak se hra líbila divákům apod.

ZÁJEZD

 • Přečerpávací vodní elektrárny… → nevidím důvod psát velké p

HALLOWEEN

 • Text a foto nahoře vlevo a dole uprostřed a vpravo: Jan Dvořák tak v tom aby se člověk vyznal
 • Opět příliš malých fotek, sotva rozpoznatelných
 • Autor vypisuje jednotlivé soutěže, které děti absolvovaly, místo toho, aby se snažil čtenáři přiblížit atmosféru celé akce

 STRANA 10

KALÉŠEK

 • …a že ji nedělá problém žádná cyklistická disciplína. → jí
 • V kategorii „Vysoká kola-muži“ se naši členové klubu umístili na druhém místě Tonda a na třetím Dušan. → chybně utvořená věta, nesrozumitelné; chybně uvedeny uvozovky

SMÍŠEK

 • Mezi naší hlavní činnostnaši
 • Jedná se převážně o budoucí paní učitelky mateřských školek. škol

STRANA 11

CTP

 • Firma aktuálně vlastní, pronajímá a spravuje téměř 10 milionů m2 protor především v tzv. CTParcích v Česku… → jednoduché číslovky se vypisují, objevuje se v celém textu; protor? asi překlep
 • průmyslové parky v Ostravě – Porubě → spojovník, objevuje se i dále v textu
 • nerozepsané zkratky – CTP, ITT, LED, CTS

SDÍLENÁ KOLA

 • …Třetím nejvyužívanějším je stanoviště v severní části Průmyslové zóny Hrabová loni s 875 výpůjčkami (letos zatím 497), následované stojanem u kostelíku loni s 844 výpůjčkami (ale s 996 vráceními) a letos s 510 vráceními, stanovištěm před tržnicí na Šídlovci s 779 výpůjčkami loni (ale 903 vráceními) a letos s 450 výpůjčkami, a stojanem u benzinky Shell na Frýdecké loni se 745 výpůjčkami (ale 882 vráceními) a letos zatím se 446 výpůjčkami. Další v pořadí je stanoviště na ulici Na Rovince u Makra loni se 641 výpůjčkami (letos zatím 428). Nejméně vytížené jsou stojany u rondelu Mostní (loni 417 výpůjček, letos zatím 229) … → článek je omezen na výčet výpůjček a vrácení sdílených kol, nepřehledné, zbytečné informace, ve kterých se každý čtenář musí po druhé větě ztratit

 STRANA 12

VOLEJBAL

 • Kryté prostory však TJ Sokol Hrabová získal až v roce 1960, poté co v rámci výstavby základní devítileté školy byly vybudovány dvě tělocvičny a došlo k uzavření smlouvy Sokola se školou, umožňující je využívat pro sokolskou činnost. dvě chyby v interpunkci – první čárka má být umístěna před slovem co, druhá čárka je nadbytečná
 • Článek je opět zatížen letopočty a je těžké se „prokousat“ na jeho konec, jelikož mu to ubírá na čtivosti
 • Fotografie je určitě vzácná, ale tak rozmazaná, že na ní nejde nic vidět.
 • Chybí vysvětlit zkratu TJ
 • Jaroslav Sobek:“70 let TJ Sokol Hrabová“) čeština uznává uvozovky dole a uvozovky nahoře

STRANA 13

CIHELNA

 • vážily pouze cca 3 kg – jednoduché číslovky se vypisují
 • vznikalo velké množství vodní páry, prosycené zdraví škodlivým oxidem siřičitým → není důvod psát čárku
 1. LISTOPAD
 • zemích „socialistických → chybný zápis uvozovek, objevuje se v celém článku
 • Podstatnou byla také touha po svobodě, bez nutnosti podřizovat veškeré dění → bez čárky

INFORMACE PRO OBČANY

 • kulturního domu Ostrava – Hrabová → spojovník
 • proč se text nachází v rubrice HISTORIE?

STRANA 14

ZAHRÁDKY

 • obvodu Ostrava – Zábřeh
 • nachází 13 menších či větších zahradních domků a 13 zahrad → jednoduché číslovky se vypisují; objevuje se i dále v celém článku

 STRANA 16

 • na poděkování za let manželství bez tečky za číslovkou
 • nevypsané zkratky – CD, ÚMO
 • kulturním domě Bažanova 4 → pokud je uvedena adresa, mělo by být velké K
 • akce Klubu seniorů – asi by stačilo vypsat, že akce probíhají celý měsíc v pondělí, čtvrtek a pátek, stejně tak tři fotky na straně 15 jsou jen zbytečným vyplněním místa, které šéfredaktor pravděpodobně neměl jak jinak zaplnit
Propagační předměty, ano či ne?

Propagační předměty, ano či ne?

Opozice a jeden místní glosátor se pozastavují nad tím, že se rada rozhodla pořídit propagační předměty. Opozice řeší celkovou cenu, která byla cca 240 000 Kč, glosátor přichází s radikálnějším názorem, že propagační předměty zapotřebí vůbec nejsou. Pokusím se vysvětlit obojí. V loňském roce proběhla akce „Léto na kole“, kde všechny zúčastněné městské obvody a obce dávaly, pro účastníky akce, ceny do tomboly. Spíše než hodnotné byly upomínkové. Pět pořadatelských obcí (Ostrava-Jih, Stará a Nová Bělá, Paskov a Krmelín) dalo tašky s upomínkovými a propagačními předměty s logy a motivy svých domovských obcí.

Jediná Hrabová toto neměla, takže jsem, jako starosta Hrabové, sáhl do své peněženky a odměny koupil. Vše, od věnců, květin, svíček nebo mnou používaným notebookem, telefonu, benzínem na služební pojížďky a případné parkovné platím ze svého domácího rozpočtu. Vím, že to není běžné, ale mám to tak vnitřně nastavené. Za celý rok a půl jsem si nic nenechal proplatit a přijde mi to normální. A takto to mají i ostatní radní, chtějí Hrabové přinášet, ne si odnášet a berou to jako samozřejmou věc.

Když jdeme na jiný obvod či obec, dostaneme často na památku knihu věnovanou místu které jsme navštívili, různé upomínkové předměty s logem nebo motivem navštíveného místa. Toto Hrabová udělat nemohla. V minulosti byly snahy nějaké předměty pořídit, ale sáhlo se po těch nejlevnějších variantách a i proto mám v starostenské skříni krabičku propisek, které napíší asi pouze půl metru textu, pokud se tedy při psaní nerozpadnou na několik dílů. Rozhodli jsme se tedy propagační předměty pořídit. Základní podmínkou bylo, aby se jednalo o předměty, které obdarovaný užije a bude je užívat rád, na dalším místě byl soulad kvality s cenou. Cena se odvíjí od objednaného množství, proto možná působí celková částka na první pohled vysoká, ale celkově přišly objednané věci mnohem výhodněji. Celá zakázka byla pečlivě soutěžena a firma Gromnica, která výběrové řízení vyhrála, plně splnila naše představy, A nejedná se o věci pro jeden rok, ale často je to zásoba na mnoho let. Je nám vyčítáno, že bezuzdně utrácíme a jako příklad dávány právě tyto upomínkové a propagační předměty.  Což není až tak pravda, my do rozpočtu peníze oproti minulým vedením radnice hlavně přinášíme.

Prostým uložením volných prostředků na termínované vklady, než je rozumně investujeme, jsme v loňském roce přinesli do rozpočtu více než 1,3 miliónů korun. Před naším nástupem na radnici v roce 2022 kdy inflace za předchozí rok narostla o 15% na neuvěřitelných 18% v době našeho nástupu, nechalo předchozí vedení peníze na neúročených účtech plně znehodnocovat inflací. Pro porovnání aktuálně se inflace pohybuje pod 7% a úročeno máme stále až 5,5%. A to musím zdůraznit i úspory při veřejných zakázkách, kdy při rekonstrukci družiny minulé vedení počítalo s investicí 16 miliónů korun,a my jsme toto vysoutěžili a zhotovujeme za přibližně polovinu. Doba, kdy bylo v Hrabové pravidlem soutěžit vysoce nad projektové ceny, a to s účastí minima firem, je dávno pryč. Běžně je bráno jako transparentní řízení s účastí 6 firem, nám se nyní účastní nabídkami násobky tohoto počtu. Takže jen za získané úroky jsme mohli koupit nový komunální traktor, který je v současné zimní sezóně hlavním dříčem. Mnozí jste toho modrého pracanta mohli vidět i u Vás.

A proč jsou propagační předměty vlastně zapotřebí? Tyto předměty posilují pocit společenství a hrdosti mezi obyvateli. Lidé rádi používají předměty se znakem své domovské obce a dávají na odiv svou příslušnost. Zvyšuje se rozpoznatelnost a identita. A kupříkladu knihy jsou užitečnými zdroji informací. Kdyby propagační předměty neměly svůj smysl, nepoužívala by je drtivá většina obcí a v komerčním sektoru téměř všechny úspěšné firmy. A většina těchto předmětů – deštníků, hrníčků, kvalitních propisek, stuh na klíče, placatek a dalších zajímavých předmětů s motivy obce skončí právě u Vás, našich občanů. I děti z naší mateřské školy, které přišly na úřad zazpívat na počátku roku koledy, si od nás jako odměnu odnášely obecní pastelky a fixy. Dalo by se říci propagační předměty i zde hrdě reprezentují naši obec Hrabovou a u malých dětí takto nenásilně budují vztah sounáležitosti k jejich domovské obci.