Propagační předměty, ano či ne?

autor: | 25. 1. 2024 | Starostoviny

Opozice a jeden místní glosátor se pozastavují nad tím, že se rada rozhodla pořídit propagační předměty. Opozice řeší celkovou cenu, která byla cca 240 000 Kč, glosátor přichází s radikálnějším názorem, že propagační předměty zapotřebí vůbec nejsou. Pokusím se vysvětlit obojí. V loňském roce proběhla akce „Léto na kole“, kde všechny zúčastněné městské obvody a obce dávaly, pro účastníky akce, ceny do tomboly. Spíše než hodnotné byly upomínkové. Pět pořadatelských obcí (Ostrava-Jih, Stará a Nová Bělá, Paskov a Krmelín) dalo tašky s upomínkovými a propagačními předměty s logy a motivy svých domovských obcí.

Jediná Hrabová toto neměla, takže jsem, jako starosta Hrabové, sáhl do své peněženky a odměny koupil. Vše, od věnců, květin, svíček nebo mnou používaným notebookem, telefonu, benzínem na služební pojížďky a případné parkovné platím ze svého domácího rozpočtu. Vím, že to není běžné, ale mám to tak vnitřně nastavené. Za celý rok a půl jsem si nic nenechal proplatit a přijde mi to normální. A takto to mají i ostatní radní, chtějí Hrabové přinášet, ne si odnášet a berou to jako samozřejmou věc.

Když jdeme na jiný obvod či obec, dostaneme často na památku knihu věnovanou místu které jsme navštívili, různé upomínkové předměty s logem nebo motivem navštíveného místa. Toto Hrabová udělat nemohla. V minulosti byly snahy nějaké předměty pořídit, ale sáhlo se po těch nejlevnějších variantách a i proto mám v starostenské skříni krabičku propisek, které napíší asi pouze půl metru textu, pokud se tedy při psaní nerozpadnou na několik dílů. Rozhodli jsme se tedy propagační předměty pořídit. Základní podmínkou bylo, aby se jednalo o předměty, které obdarovaný užije a bude je užívat rád, na dalším místě byl soulad kvality s cenou. Cena se odvíjí od objednaného množství, proto možná působí celková částka na první pohled vysoká, ale celkově přišly objednané věci mnohem výhodněji. Celá zakázka byla pečlivě soutěžena a firma Gromnica, která výběrové řízení vyhrála, plně splnila naše představy, A nejedná se o věci pro jeden rok, ale často je to zásoba na mnoho let. Je nám vyčítáno, že bezuzdně utrácíme a jako příklad dávány právě tyto upomínkové a propagační předměty.  Což není až tak pravda, my do rozpočtu peníze oproti minulým vedením radnice hlavně přinášíme.

Prostým uložením volných prostředků na termínované vklady, než je rozumně investujeme, jsme v loňském roce přinesli do rozpočtu více než 1,3 miliónů korun. Před naším nástupem na radnici v roce 2022 kdy inflace za předchozí rok narostla o 15% na neuvěřitelných 18% v době našeho nástupu, nechalo předchozí vedení peníze na neúročených účtech plně znehodnocovat inflací. Pro porovnání aktuálně se inflace pohybuje pod 7% a úročeno máme stále až 5,5%. A to musím zdůraznit i úspory při veřejných zakázkách, kdy při rekonstrukci družiny minulé vedení počítalo s investicí 16 miliónů korun,a my jsme toto vysoutěžili a zhotovujeme za přibližně polovinu. Doba, kdy bylo v Hrabové pravidlem soutěžit vysoce nad projektové ceny, a to s účastí minima firem, je dávno pryč. Běžně je bráno jako transparentní řízení s účastí 6 firem, nám se nyní účastní nabídkami násobky tohoto počtu. Takže jen za získané úroky jsme mohli koupit nový komunální traktor, který je v současné zimní sezóně hlavním dříčem. Mnozí jste toho modrého pracanta mohli vidět i u Vás.

A proč jsou propagační předměty vlastně zapotřebí? Tyto předměty posilují pocit společenství a hrdosti mezi obyvateli. Lidé rádi používají předměty se znakem své domovské obce a dávají na odiv svou příslušnost. Zvyšuje se rozpoznatelnost a identita. A kupříkladu knihy jsou užitečnými zdroji informací. Kdyby propagační předměty neměly svůj smysl, nepoužívala by je drtivá většina obcí a v komerčním sektoru téměř všechny úspěšné firmy. A většina těchto předmětů – deštníků, hrníčků, kvalitních propisek, stuh na klíče, placatek a dalších zajímavých předmětů s motivy obce skončí právě u Vás, našich občanů. I děti z naší mateřské školy, které přišly na úřad zazpívat na počátku roku koledy, si od nás jako odměnu odnášely obecní pastelky a fixy. Dalo by se říci propagační předměty i zde hrdě reprezentují naši obec Hrabovou a u malých dětí takto nenásilně budují vztah sounáležitosti k jejich domovské obci.