Jsou dva místostarostové pro nás luxus?

autor: | 12. 12. 2023 | lži Jana Dvořáka

Zastavím se dnes u další informace, kterou přinesl pan Dvořák. Sleduje jediný cíl, opět pošpinit bez ohledu na to, kde je pravda. Sděluje, že jsme se snažili snížit plat odcházejícího tajemníka na polovinu, abychom měli na plat druhého místostarosty. Jak mu komentující správně sdělili, jedná se o nesmysl, jako většina tvrzení tohoto pána. Občany Hrabové však dozajista zajímá, jak to s místostarosty u nás je.

Budu se proto ve svém dnešním článku věnovat tomuto tématu.

Náš městský obvod má v tomto volebním období opravdu dva neuvolněné místostarosty. Stojí však toto organizační opatření více? Nikoliv. Oba místostarostové se rovným dílem dělí o odměnu, kterou by měla v minulém volebním období tehdejší místostarostka. Nyní by podle klíče v minulém volebním období tedy dva členové zastupitelstva, neuvolněná místostarostka (19687,- tj. 50% z maximální odměny dle zákona) a neuvolněný radní (4374,- tj. 50% z maximální odměny dle zákona) dostávali společně celkem měsíčně 24061,- Kč. V současné době dostává každý z neuvolněných místostarostů 25% z maximální tabulkové odměny pro neuvolněné místostarosty, každý 9843,- Kč, celkem tedy měsíčně 19686,- Kč. Z tohoto jasně vyplývá, že se současnými dvěmi místostarosty a nastaveným odměňováním ze strany zastupitelstva náš obvod aktuálně měsíčně ušetří celou odměnu jednoho radního, což je 4374,- Kč. Pan Dvořák tedy opět klasicky lže, nebo neumí počítat. A to pomíjím to, že místostarostka Hrabovská prvních několik měsíců dostávala pouze odměnu radního.

Možná vás bude zajímat, jak to je v jiných obvodech. Kupříkladu obvod Slezská Ostrava má místostarostů pět, všechny uvolněné, takže tam náklady na místostarosty jsou měsíčně ve výši 414385,- Kč. Když to přepočteme na občany, kterých má obvod Slezská k 1.1.2023 celkem 20426, vychází to na 20,29 Kč na občana. U nás to je tedy na občana, kterých jsme měli k 1.1.2023 celkem 3895, rapidně nižší částka, 5,05 Kč na občana, tedy částka 4x nižší. Tím nechci nijak rozporovat organizaci obvodu Slezská Ostrava, každý obvod má svá specifika a radní a zastupitelé vědí, co občané potřebují. Ilustruji pouze to, že se v žádném případě nechováme nehospodárně, jak se snaží vsugerovat Jan Dvořák.

A nejde pouze o místostarosty, troufám si tvrdit, že i zbylí dva radní jsou mimořádně platní a aktivní členové ve svých gescích. Což je u Tomáše Gajce stavebnictví a veřejné zakázky, u Věrky Kročkové pak zeleň, kultura a občanské záležitosti. Pro úplnost dodám i gesce jednotlivých místostarostů. Květa Hrabovská má na starost ekonomiku, finance, investice a bytovou problematiku. Místostarosta Radek Orkáč má pak v gesci oblasti dopravy, digitalizace úřadu, IT, sportu, školství a informací. Vše lidé s bohatými zkušenostmi v oblastech, kterými se v radě zabývají. A já jsem velmi rád, že s nimi můžu spolupracovat.